Home

Doe ook iets aan het tekort aan woningen voor kwetsbare huurders

met Woongenoten-aandelen van wooncoop cv.

© Unsplash / Tom Thain

Wat doen we?

De Woongenoten is een burgerinitiatief dat iets doet aan het schrijnend tekort aan behoorlijke en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen.

We verzamelen kapitaal om woningen te kopen in de zuidrand van Antwerpen. Die knappen we op en verhuren we in samenwerking met welzijnsorganisaties aan zij die op de huurmarkt in de kou blijven staan.

© Unsplash / Fernando Cferdo

Hoe gaan we te werk?

Geschikte woningen

We gaan op zoek naar geschikte woningen in de zuidrand van Antwerpen. Je kan ons mee helpen zoeken.

wooncoop cv

We werken samen met wooncoop cv. We zorgen mee voor de financiering van de aankoop. Je kan daarbij helpen met een of meer aandelen in deze coöperatieve vennootschap.

Kopen en verhuren

Wooncoop cv koopt de woningen en verhuurt ze na een eventuele opknap, via sociale organisaties, aan de financieel zwaksten.

© Unsplash / Simone Scholten

Omdat goed wonen een mensenrecht is

“Er woedt een wooncrisis in Vlaanderen. Veel mensen wonen te klein, onzeker, ongezond en te duur.”

Joy Verstichele, Vlaams Huurdersplatform

“We onderschatten de impact van woononzekerheid en de stress die dat met zich meebrengt.”

Koen Hermans, KU-Leuven

© Unsplash / Anthony Tran

We informeren u over onze projecten
en over het woonbeleid voor kwetsbare groepen.

© Unsplash / Tom Thain